خودرو

خودرو یا ماشین (به روسی: машина) یا اتومبیل (به فرانسوی: Automobile)، به فارسی افغانستان: موتر، به وسیله نقلیه چرخ ‌دار گفته می‌ شود

که با موتور، خود حرکت و رویشن می‌ کند بدین سان که خودرو بی هیچ پیوندی با ابزار دیگر و به کمک نیروی موتور خود، توانمند به رویشن است.

امروزه خودروها بیش از جا به ‌جایی بار، مردمان را جا به‌ جا می ‌کنند.

کمابیش برای همه ابزارهایی که دارای بنمایه نیرو باشند و به خودی خود بتوانند روشن کنند،

می ‌توان واژهٔ خودرو را به‌کار برد.

ولی کاربرد این واژه در زبان پارسی دارای واگران نمایان است

و به ابزار جنبنده و پویایی گفته می‌ شود که همگی دارای رویشن بوده و با زمین در پیوند هستند.

با این نگاه خودرو گونه‌ای ماشین چرخ‌دار موتوری است،

که نخستین سازندگان آن را با انگیزه ترابری سرنشینان در جاده‌ها پردازش نمودند.

دکمه بازگشت به بالا