آشنایی با انواع مختلف وسایل سلامت و طب

آشنایی با انواع مختلف وسایل سلامت و طب

پیشرفت بسیار گسترده در رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی نیاز به تولید وسایل سلامت و طب را بیش از گذشته آشکار می سازد. در گذشته های دور نیز از وسایل سلامت و طبی مختلفی استفاده می شده است. اما به دلیل کم بودن اطلاعات و امکانات در دوران های پیشین به طبع کم بودن وسایل سلامت و طب امری بسیاری عادی است. اما پیشرفت های شاخه های علوم پزشکی و روش های درمانی مختلف، علاوه بر این نیاز به شناسایی به موقع بیماری ها سبب شده وسایل سلامت و طب پیشرفته تر و متنوع تر باشند. پیشرفت در حیطه مهندسی پزشکی نیز سبب شده در تمام امور مرتبط با سلامتی دسترسی به بهترین و پیشرفته ترین تجهیزات امری بسیار ساده باشد. در ادامه برای آشنایی با انواع مختلف وسایل سلامت و طب در حیطه های مختلف علوم پزشکی تاقلام تولید شده توسط مهندسان مجرب را ذکر خواهیم کرد.

تجهیزات پزشکی

وسایل مرتبط با معاینه افراد

وسایل عمومی به کار رفته در سلامت و طب

این دسته از وسایل سلامت و طب کاربرد عمومی دارند و در تمام حیطه ها به کار می روند. این وسایل عبارتند از:

وسایل مرتبط با شاخه زنان و زایمان

این رشته از علوم پزشکی با شناسایی، تشخیص و درمان بیماری های زنان و مسائل مرتبط با زایمان سروکار دارد. اهمیت این رشته سبب ایجاد تجهیزات تخصصی برای این شاخه شده است. مهمترین وسایل سلامت و طب در حیطه زنان و زایمان عبارت است از:

وسایل سلامت و طب در حیطه تشخیص بیماری

وسایل درمانی

تجهیزات به کار رفته در مقوله درمان بیماران عبارتند از:

تجهیزات آزمایشگاهی

برای شناسایی عوامل بیماری و گاهی برای تشخیص به موقع یک بیماری نیازمند انجام آزمایشات متعدد هستیم. انجام آزمایش اولین و اساسی ترین مقوله در مسیر شناخت و درمان به موقع بیماری است. پس تجهیزات مناسب می تواند گامی اساسی در ارتقای سلامت جامعه داشته باشد. وسایل سلامت و طب بکار رفته در آزمایشگاه ها عبارتند از:

تجهیزات دندانپزشکی

یکی از شاخه های مهم علوم پزشکی را شاخه دندانپزشکی به خود اختصاص داده است. بسیاری از وسایل سلامت و طب به کار رفته در این شاخه کاربرد اختصاصی دارند و فقط در مطب های دندانپزشکی به کار می روند. این تجهیزات عبارتند از:

تجهیزات دندانپزشکی

لوازم سلامت و طبی

دکمه بازگشت به بالا